جراحی کاهش وزن

پس از انجام عمل جراحی کاهش وزن، از دست دادن مقدار مشخصی وزن، مساله کم اهمیتی نمی باشد. در حقیقت، تاثیرات آن عمیق و گسترده هستند. ممکن است، ...

جراحی كاهش وزن

ریسک های شاخصی که همراه عمل جراحی کاهش وزن بروز می کنند، شامل موارد زیر هستند: استفراغ به دلیل زیاد غذا خوردن به میزان زیاد و عدم خوب جویدن ...