کوچک کردن سینه

معمولا پس از عمل محل برش جراحی پانسمان می شود و برای کاهش تورم و کمک به بهبود سریعتر، از سوتین مخصوص باید استفاده کنید. سپس از عمل لوله ای ...

کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه چندان دردناک نیست. تقریبا دردی شبیه دوران اول شیردهی و پرشدن سینه ها از شیر دارد. سینه ها اوایل بصورت سفت و پر بنظر می ...

کاهش وزن شدید

اگربعد از کاهش وزن شدید وزن خود را تا ۶ ماه حفظ کنید، جراح فقط پوست اضافی را حذف می‌کند. جراح فقط یک یا دو بخش‌ از پوست را به صورت همزمان ...