جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی> جراحی پیوند کلیه
  ایران جراح
  سنگ کلیه

  بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی و عوارض احتمالی

  نفرولیتوتومی از راه پوست (بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی) در بیمارستان و طی بیهوشی عمومی انجام ...

  ایران جراح
  نفرکتومی

  بعد از جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی

  بعد از نفرکتومی جزئی، ممکن است عملکرد کلیه همچنان کامل و کارآمد باشد. به منظور حفظ عملکرد کارآمد ...

  ایران جراح
  نفرکتومی

  آنچه حین جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی رخ می دهد

  در نفرکتومی باز، جراح در قسمت شکم یا پهلو برش ایجاد می کند- معمولا بین دنده های پایین کلیه آسیب ...

  ایران جراح
  برداشتن کلیه

  آمادگی برای جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی

  قبل از جراحی باید در مورد گزینه های موجود با جراح کلیه و مجاری ادرار بحث و تبادل نظر شود. از جمله ...

  ایران جراح
  برداشتن کلیه

  دلایل جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی

  در اکثر شرایط عمل نفرکتومی برای جداسازی تومور سرطانی و یا رشد بافت های ناهنجار در کلیه اجرا می شود. ...

  ایران جراح
  برداشتن کلیه

  نفرکتومی (جراحی برداشتن کلیه)

  نفرکتومی (جراحی برداشتن کلیه)  نفرکتومی نوعی عمل جراحی برای برداشتن بخشی از کلیه یا تمام آن می ...


  دکتر فرشید پور رضا

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص

  دکتر ناصر سیم فروش

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص

  دکتر داریوش منصوری

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص

  دکتر غلامرضا پورمند

  جراحی کلیه و مجاری ادراری- اورولوژی


  متخصص