جراحی زیبایی

نوعی اختلال روان تنی است که ذهن فرد نسبت به وجود یک نقص خیالی یا نقص بزرگ نمایی شده در بد ن خود به شدت مشغول است. این نقص ها یا خیالی هستند و ...

جراحی زیبایی

هر عمل جراحی خطرات و عوارض خاص خود را دارد. به عنوان مثال در عمل لیپوساکشن اگر مقدار مشخصی از چربیها از بدن فرد خارج شود هیچگونه خطری وی را ...