جراحی زنان و زایمان> جراحی پره ناتولوژی-مادر و جنین

جراحی پری ناتولوژی شاخه از جراحی است که بر درمان طبی جراحی حاملگی های پر خطر تمرکز دارد و در برگیرنده اقداماتی نظیر انجام سونوگرافی های جامع و پایش زنان حامله پر خطر و نمونه برداری از جفت و نمونه برداری از مایعات اطراف جنین برای بررسی ژنتیکی در مراکز پیشرفته انجام جراحی بر روی جنین میباشد.


  دکتر صدیقه حنطوش زاده

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر جلیل پاک روش

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص