فوق جراحی پلاستیک و ترمیمی> جراحی میکروسکوپیک و ترمیمی دست
  دکتر سارا قربانی
  جراحی زیبایی بازو

  اصول مراقبتی بعد از جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی)

  برای بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بازو، با یک نفر همراه جهت مرخص کردن و رساندن شما به منزل و کمک در ...


  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی

  فوق جراحی پلاستیک و ترمیمی


  فوق تخصص