فوق جراحی پلاستیک و ترمیمی> جراحی میکروسکوپیک و ترمیمی دست
  s-woman
  دکتر سارا قربانی
  جراحی زیبایی بازو

  اصول مراقبتی بعد از جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی)

  برای بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بازو، با یک نفر همراه جهت مرخص کردن و رساندن شما به منزل و کمک در ...


  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی

  فوق جراحی پلاستیک و ترمیمی


  فوق تخصص