جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی> جراحی لگن
  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی
  آرتریت روماتویید

  آماده شدن برای جراحی های ترمیمی آرتریت روماتویید

  اگر برای درمان مشکلات آتریت روماتویید به جراحی نیاز باشد ممکن است جراح ترمیمی و پلاستیک موقتاً ...

  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی
  آرتریت روماتویید

  جراحی زانو، لگن و سایر جراحی ها در آرتریت روماتویید

  اگر مبتلا به آرتریت روماتویید بوده، زانوی سخت و دردناکی دارید که مانع انجام حتی کارهای ساده می شود ...


  دکتر حسن رحیمی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر سید محمد جواد مرتضوی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر رامین اسپندار

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر فرهاد مازوچیان

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر افشین طاهری اعظم

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر افشین اقدامی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص