جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی> جراحی لگن
  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی
  آرتریت روماتویید

  آماده شدن برای جراحی های ترمیمی آرتریت روماتویید

  اگر برای درمان مشکلات آتریت روماتویید به جراحی نیاز باشد ممکن است جراح ترمیمی و پلاستیک موقتاً ...

  دکتر یوسف شفایی
  دکتر یوسف شفایی
  آرتریت روماتویید

  جراحی زانو، لگن و سایر جراحی ها در آرتریت روماتویید

  اگر مبتلا به آرتریت روماتویید بوده، زانوی سخت و دردناکی دارید که مانع انجام حتی کارهای ساده می شود ...


  دکتر حسن رحیمی
  دکتر حسن رحیمی-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر سید محمد جواد مرتضوی
  دکتر سید جواد مرتضوی-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر رامین اسپندار
  دکتر رامین اسپندار-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر فرهاد مازوچیان
  دکتر فرهاد مازوچیان-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر افشین طاهری اعظم
  دکتر افشین طاهری اعظم-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص

  دکتر افشین اقدامی
  دکتر افشین اقدامی-ارتوپدی

  جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی


  متخصص