جراحی زنان و زایمان> جراحی لاپاروسکوپی

جراحی لاپاروسکوپیک شاخه از جراحی است که اعمال جراحی شاخه از زنان با استفاده از تکنیک های جراحی لاپاروسکوپی انجام میشود و بنابراین از ایجاد برشهای بزرگ و دردناک جلوگیری می شود . امروزه بسیاری از جراحی ها روی تخمدان و رحم، اندومتریوز با این روش انجام میشود.


  دکتر ابوالفضل مهدیزاده

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر اعظم‌السادات مهدوی

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر آزیتا صفارزاده

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر مرضیه مهرافزا

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر معصومه یونسی

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص

  دکتر جلیل پاک روش

  جراحی زنان و زایمان


  متخصص