بیماری های قلبی مادرزادی

امروزه جراحان با استفاده از لوله پلاستیکی یا فلزی بسیار نازک و قابل انعطاف بنام کاتتر catheter به داخل رگ های خونی در پا و هدایت این لوله به ...

بیماری قلبی مادر زادی

دربرخی موارد جراح قلب تشخیص می دهد که کاتتریزاسیون (جراحی غیر باز با کمک لوله یا کاتتر) گزینه مناسبی برای بیمار نیست و نوزاد به عمل قلب باز ...