فوق جراحی قفسه سینه-توراکس
  دکتر کامران ممقانی
  دکتر کامران ممقانی
  درمان سرطان ریه

  انواع جراحی ریه جهت درمان سرطان ریه (۲)

  در بعضی از انواع عمل جراحی ریه، شامل نواحی خاصی از ریه خارج می شوند. وج ریسکشن، قادر به خارج کردن ...

  دکتر کامران ممقانی
  دکتر کامران ممقانی
  درمان سرطان ریه

  انواع جراحی ریه جهت درمان سرطان ریه (۱)

  اگر سرطان ریه از نوع سلول های سرطانی کوچک باشد، جراحی ریه معمولاً کاربردی ندارد، مگر آنکه سرطان در ...

  دکتر کامران ممقانی
  دکتر کامران ممقانی
  جراحی ریه

  دلایل رایج انجام عمل جراحی ریه

  دلایل رایج انجام عمل جراحی ریه: این عمل جراحی اغلب جهت بررسی دقیق تر فضای داخلی ریه ها و کمک به ...


  دکتر کامران ممقانی
  دکتر کامران ممقانی

  جراحی عمومی

  فوق جراحی قفسه سینه-توراکس


  فوق تخصص