پنوموتوراکس

بسیاری از افرادی که قبلاً به پنوموتوراکس مبتلا شده اند، معمولاً ظرف مدت ۱ تا ۲ سال اول، می توانند دوباره به این بیماری مبتلا شوند. اگر ...

پنوموتوراکس

پنوموتوراکس به حالتی در ریه گفته می شود که در آن ریه ها روی هم خوابیده و جمع و کوچک می شوند. پنوموتوراکس زمانی رخ می دهد که هوا به فضای بین ...

درمان سرطان ریه

اگر سرطان ریه از نوع سلول های سرطانی کوچک باشد، جراحی ریه معمولاً کاربردی ندارد، مگر آنکه سرطان در مراحل اولیه خود باشد. به این علت که این ...