جراحی مغز و اعصاب> جراحی قاعده جمجمه
    iran-map-logo-1-3
    ایران جراح
    جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

    جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

    جراحی گاما نایف نوعی معالجه پرتویی است که برای درمان تومورها و ناهنجاری های دیگر مغز استفاده می ...