سرطان تیروئید

علی رغم اینکه احتمال عود و بازگشت مجدد بیماری سرطان تیروئید پس از دوره درمان بسیار اندک است، باز هم بیماران نسبت به انجام آزمایشات و ...

آپاندیس

شما می توانید از یک رژیم متعادل و معمولی (مانند پیش از عمل آپاندیس) استفاده کنید. اگر پس از عمل دچار حالت تهوع و اختلال مزاج شدید، بهتر است ...

آپاندیس

۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از جراحی آپاندیس می توانید دوش بگیرید و حمام کنید. ولی تا ۲ هفته بهتر است از رفتن به استخر و حمام در وان خودداری کنید. بهتر ...