سرطان تیروئید

علی رغم اینکه احتمال عود و بازگشت مجدد بیماری سرطان تیروئید پس از دوره درمان بسیار اندک است، باز هم بیماران نسبت به انجام آزمایشات و ...

سرطان

زمانی که دمای بدن شما بالا می رود، معمولا نشانه ای از عفونت است. اما برخی سرطان ها، از جمله لنفوم، لوکمی و سرطان های کلیه و کبد نیز می ...