کوچک کردن سینه

معمولا پس از عمل محل برش جراحی پانسمان می شود و برای کاهش تورم و کمک به بهبود سریعتر، از سوتین مخصوص باید استفاده کنید. سپس از عمل لوله ای ...

کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه چندان دردناک نیست. تقریبا دردی شبیه دوران اول شیردهی و پرشدن سینه ها از شیر دارد. سینه ها اوایل بصورت سفت و پر بنظر می ...

کوچک کردن سینه

انواع روش های جراحی کوچک کردن سینه یا ماموپلاستی کاهنده: برش عمودی: در روش برش عمودی یا اسکار کوتاه برشی در اطراف هاله پستان زده می شود که ...

کوچک کردن سینه

پیش از عمل کوچک کردن سینه یا همان ماموپلاستی کاهنده از شما خواسته می شود که آزمایشات و ارزیابی های پزشکی انجام دهید. داروهای خاصی را مصرف ...