جراحی عمومی> جراحی سوختگی

جراحی سوختگی
این حوزه از جراحی به درمان بیماران دچار سوختگی حاد میپردازد. این سوختگی میتواند ناشی از حرارت خشک ، حرارت مایعات داغ ، الکتریسیته ، سایش و علل دیگر باشد. پس از گذر از فاز حاد ، این بیماران معمولا دچار عوارض ناشی از سوختگی نظیر بروز جوشگاه در محل سوختگی ، کشیدگی پوست ، جمع شدگی مفاصل د محل سوختگی میشود. که جراحان این حوزه در این زمینه نیز تبحر کافی را دارند.

    دکتر یوسف شفایی
    دکتر یوسف شفایی
    جای زخم

    عمل جراحی ترمیم جای زخم چیست؟

    جای زخم ها نشان های مشخصی هستند که پس از بهبود زخم برجای می مانند. این جای زخم ها نتایج اجتناب ...