غربالگری سرطان مثانه

در ایالات متحده، سرطان مثانه بیشتر در مردان رخ می دهد و اغلب در سفید پوستان بیشتر از سیاه پوستان بروز می نماید. از آنجایی که جمعیت ساکن ...