جراحی مغز و اعصاب> جراحی ستون فقرات

جراحی ستون فقرات این رشته از جراحی به درمان طبی و توانبخشی بیماران مبتلا به ضایعات ستون فقرات از قبیل تروماهای ستون فقرات ، انحراف ستون فقرات در کودکان و بزرگسالان ، تومورهای خوش خیم و بد خیم آن ، عفونت ها و بیماریهای دیسک بین مهره ای می پردازد. افزایش سلامت ستون فقرات در آحاد جامعه نیز از اهداف بلند مدت آن میتواند باشد.


  دکتر قنبر بران
  دکتر قنبر بران-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر آیدین کاظم پور آذر
  دکتر آیدین کاظم پور آذر-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مصطفی محسنی
  دکتر مصطفی محسنی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر رضا زارع
  ????????????????????????????????????

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر منوچهر شیروانی
  s-man

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر فرشید بیاتی
  دکتر-فرشید-بیاتی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر غلامرضا بهادرخان
  دکتر غلامرضا بهادرخان-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مسیح صبوری سیچانی
  دکتر مسیح صبوری سیچانی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر محمد صمدیان
  دکتر محمد صمدیان-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر همایون محمدی
  دکتر همایون محمدی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر فرهاد نادری نیا
  دکتر فرهاد نادری نیا-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر غلامرضا فرزانگان
  دکتر غلامرضا فرزانگان-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مجید ظهرابی
  دکتر مجید ظهرابی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر گیو شریفی
  دکتر گیو شریفی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر محمد برقعی رضوی
  دکتر محمد برقعی رضوی-ج مغز

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص