جراحی مغز و اعصاب> جراحی ستون فقرات

جراحی ستون فقرات این رشته از جراحی به درمان طبی و توانبخشی بیماران مبتلا به ضایعات ستون فقرات از قبیل تروماهای ستون فقرات ، انحراف ستون فقرات در کودکان و بزرگسالان ، تومورهای خوش خیم و بد خیم آن ، عفونت ها و بیماریهای دیسک بین مهره ای می پردازد. افزایش سلامت ستون فقرات در آحاد جامعه نیز از اهداف بلند مدت آن میتواند باشد.


  دکتر قنبر بران

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر آیدین کاظم پور آذر

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مصطفی محسنی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر رضا زارع

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر منوچهر شیروانی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر فرشید بیاتی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر غلامرضا بهادرخان

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مسیح صبوری سیچانی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر محمد صمدیان

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر همایون محمدی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر فرهاد نادری نیا

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر غلامرضا فرزانگان

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر مجید ظهرابی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر گیو شریفی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص

  دکتر محمد برقعی رضوی

  جراحی مغز و اعصاب


  متخصص