جراحی چشم> جراحی اکولوپلاستیک-ترمیمی چشم

جراحی اکولوپلاستیک – ترمیمی چشم در برگیرنده یکسرس جراحی ها بر روی چشم، پلکها، مجاری اشکی و صورت است. همچنین این جراحی در زمینه بازسازی چشم و ساختمانهای مرتبط با ان تبحر دارند. در واقع تمرکز اصلی این جراحان بر روی درمان جراحی عناصر اطراف چشم است و بر جراحی های ترمیمی و زیبایی این نواحی اشراف کامل دارد.

  rahimidr
  دکتر ابوالفضل رحیمی
  ۲۰۱۵۷۲۸۰۱۱۴۸۱۱a

  جراحی پلک، بلفاروپلاستی ،لیزر بلفاروپلاستی

  جراحی پلک، جراحی زیبایی پلک، لیزر بلفاروپلاستی شگرد تبلیغاتی دیگر الهه رضاییان «نام او را زیاد ...

  rahimidr
  دکتر ابوالفضل رحیمی
  a577b

  انتروپیون چیست؟

  این بیماری به برگشتگی حاشیه و مزه های پلک فوقانی یا تحتانی به سمت داخل چشم اطلاق می شود. چرا این ...


  دکتر گیتا غیاثی
  دکتر گیتا غیاثی-چشم

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر سپیده توکلی زاده
  دکتر سپیده توکلی زاده-چشم

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر عباس عطارزاده
  دکتر عباس عطارزاده-چشم

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر علیرضا زندی
  دکتر علیرضا زندی-چشم(۱)

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر ابوالفضل رحیمی
  rahimidr

  جراحی چشم


  فوق تخصص

  پروفسور محسن بهمنی
  پروفسور محسن بهمنی

  جراحی چشم


  فوق تخصص