جراحی چشم> جراحی اکولوپلاستیک-ترمیمی چشم

جراحی اکولوپلاستیک – ترمیمی چشم در برگیرنده یکسرس جراحی ها بر روی چشم، پلکها، مجاری اشکی و صورت است. همچنین این جراحی در زمینه بازسازی چشم و ساختمانهای مرتبط با ان تبحر دارند. در واقع تمرکز اصلی این جراحان بر روی درمان جراحی عناصر اطراف چشم است و بر جراحی های ترمیمی و زیبایی این نواحی اشراف کامل دارد.

  دکتر ابوالفضل رحیمی

  جراحی پلک، بلفاروپلاستی ،لیزر بلفاروپلاستی

  جراحی پلک، جراحی زیبایی پلک، لیزر بلفاروپلاستی شگرد تبلیغاتی دیگر الهه رضاییان «نام او را زیاد ...

  دکتر ابوالفضل رحیمی

  انتروپیون چیست؟

  این بیماری به برگشتگی حاشیه و مزه های پلک فوقانی یا تحتانی به سمت داخل چشم اطلاق می شود. چرا این ...


  دکتر گیتا غیاثی

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر سپیده توکلی زاده

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر عباس عطارزاده

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر علیرضا زندی

  جراحی چشم


  متخصص

  دکتر ابوالفضل رحیمی

  جراحی چشم


  فوق تخصص

  پروفسور محسن بهمنی
  پروفسور محسن بهمنی

  جراحی چشم


  فوق تخصص