فوق جراحی اطفال
  دکتر محمد حسین لشکری
  جراحی آپاندیس

  آیا جراحی آپاندیس همیشه برای کودکان لازم است؟

  سال هاست که جراحی را به عنوان درمان آپاندیس (ورم غده کیسه شکلی که در قسمت پایین روده بزرگ قرار دارد) ...


  دکتر مصطفی جابر انصاری
  دکتر مصطفی جابر انصاری

  فوق جراحی اطفال


  فوق تخصص