جراحی مغز و اعصاب> جراحی استریوتاکسی
  iran-map-logo-1-3
  ایران جراح
  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  مراحل عمل جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  اثر درمان جراحی گاما نایف بسته به شرایط درمان به تدریج اتفاق می افتد. تومورهای خوش خیم: جراحی گاما ...

  iran-map-logo-1-3
  ایران جراح
  جراحی گاما نایف مغز

  آمادگی برای جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز (گاما نایف)

  جراحی گاما نایف، معمولا یک عمل سرپایی است اما کل روز را شامل می شود . ممکن است به شما، بودن عضوی از ...

  iran-map-logo-1-3
  ایران جراح
  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  موارد استفاده از جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز یا جراحی گاما نایف، معمولا برای درمان شرایط زیر استفاده می شود: ...