جراحی مغز و اعصاب> جراحی استریوتاکسی
  ایران جراح
  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  مراحل عمل جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  اثر درمان جراحی گاما نایف بسته به شرایط درمان به تدریج اتفاق می افتد. تومورهای خوش خیم: جراحی گاما ...

  ایران جراح
  جراحی گاما نایف مغز

  آمادگی برای جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز (گاما نایف)

  جراحی گاما نایف، معمولا یک عمل سرپایی است اما کل روز را شامل می شود . ممکن است به شما، بودن عضوی از ...

  ایران جراح
  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  موارد استفاده از جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

  جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز یا جراحی گاما نایف، معمولا برای درمان شرایط زیر استفاده می شود: ...