جراحی چشم> اترابیسم
  ایران جراح
  انحراف چشم

  نحوه فعالیت و عینک زدن بعد از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) کودکان

  بازگشت به فعالیت های نرمال و روزمره، پس از جراحی، سریع می باشد. اکثر افراد، حتی کودکان، تقریباً به ...

  ایران جراح
  انحراف چشم

  کنترل درد بعد از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) کودکان

  تجربه درد، پس از انجام عمل جراحی استرابیسم در افراد مختلف، تفاوت دارد. تجربه مشخصی که وجود دارد، ...

  ایران جراح
  انحراف چشم

  تغییرات در ظاهر چشمها بعد از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) کودکان

  بلافاصله پس از عمل، اشک هایی که از چشمان بیمار جاری می شوند، خون آلود هستند؛ این موضوع کاملاً نرمال ...

  ایران جراح
  انحراف چشم

  مراقبت در ساعات اولیه پس از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) در کودکان

  شما، فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده تان مستقیماً از اتاق جراحی به بخش ریکاوری منقل می شوید، جایی ...