جراحی زیبائی

برای آن دسته از افرادی که از یک طرف تمایلی به انجام عملهای جراحی زیبائی ندارند، و از طرف دیگر وجود یک یا چند نقص کوچک در صورت یا بدن آن‌ها؛ ...

ابدومینوپلاستی

تاثیرات عمل ابدومینوپلاستی یا تامی تاک بر سیکل ماهیانه: انجام عمل ابدومینوپلاستی یا تامی تاک هیچگونه تاثیری بر ناحیه زیر شکم ندارد و ...