88798321
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 4