جراحی زیبایی

مطمئن باشید عمل زیبائی صورت شما را شبیه سوپر استار و هنرپیشه مورد علاقه تان نمی کند،‌ مطمئن باشید این عمل همسر طلاق شما را باز نمی گرداند ...

کوچک کردن سینه

انجام عمل جراحی سینه، فقط مختص کسانیکه خواهان بزرگ کردن سینه ها هستند، نیست بلکه برای افرادی که اندازه و شکل سینه های خود را دوست ندارند و ...

جراحی زیبایی

مطمئن باشید عمل زیبائی صورت شما را شبیه سوپر استار و هنرپیشه مورد علاقه تان نمی کند،‌ مطمئن باشید این عمل همسر طلاق شما را باز نمی گرداند ...

کوچک کردن سینه

انجام عمل جراحی سینه، فقط مختص کسانیکه خواهان بزرگ کردن سینه ها هستند، نیست بلکه برای افرادی که اندازه و شکل سینه های خود را دوست ندارند و ...

برداشتن معده

ممکن است بعد از گاسترکتومی (جراحی برداشتن بخشی از معده یا تمام آن) عواضی بوجود بیاید که نادر است و الزاما رخ نمی دهد: ممکن است واکنش آلرژیک ...

دکتر مینا ایمان زاده