بورسیت شانه

اکثر بیماران مبتلا به بورسیت شانه با کمک درمان های ساده و بدون نیاز به جراحی تسکین می یابند. فقط در شرایط نادر، انجام عمل جراحی به منظور ...