لاپاروسکوپی

شما را تشویق می کنند تا فعالیت تان را به طور پیوسته در خانه افزایش دهید. پیاده روی ورزش بسیار خوبی است! پیاده روی با قوی کردن عضلاتتان، حفظ ...

لاپاروسکوپی

هنگامی که شما بعد از عمل به هوش می آیید در اتاق ریکاوری خواهید بود. شما یک ماسک اکسیژن که بینی و دهان را میپوشاند دارید. این ماسک هوای خنک ...

لاپاروسکوپی

ممکن است به ملاقات با پزشکان دیگر قبل از جراحی نیاز داشته باشید. نهایتا شما با یک متخصص بیهوشی ملاقات خواهید کرد که درباره نوع داروهای ...