سپتال میکتومی

مراقبت های پس از جراحی سپتال میکتومی: جراح به شما می گوید تاریخ اولین ملاقات پس از جراحی چه زمانی است. این ملاقات ها منظم و با فاصله های ...

سپتال میکتومی

پس از جراحی سپتال میکتومی، بیمار را به بخش مراقبت های ویژه می برند و تا دو روز تحت مانیتورینگ دقیق است. این مانیتورینگ شامل ضربان قلب ...

سپتال میکتومی

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک (HCM) یک بیماری قلبی پیچیده با سفت شدن عضلات قلبی، بیشتر در سپتوم (ماهیچه ای که سمت چپ و راست قلب را از هم جدا می ...