جراحی قلب

اغلب توضیح مساله و فهمیدن اینکه چگونه جراحی قلب می تواند منجر به افسردگی و اضطراب شوند، می تواند رد کاهش یا درمان آن نقش موثری داشته باشد. ...

جراحی قلب

جراحی می تواند روند طبیعی شیمی اعصاب را به هم ریخته و باعث بروز افسردگی شود. علاوه بر این، بسیاری از داروها، و عموما مسدود کننده های بتا که ...

بای پس عروق کرونر قلب

ریکاوری عمل جراحی بای پس عروق کرونری قلب، نه تنها به معنای تجدید قوای فیزیکی می باشد، بلکه جنبه بازیابی قدرت ذهنی و روحی به حالت قبل نیز ...

بای پس عروق کرونری قلب

اگرچه ممکن است چند روز پس از انجام عمل جراحی بای پس عروق کرونری از بیمارستان مرخص شوید و به منزل بروید، اما شاید چندین ماه طول بکشد تا قادر ...