نمونه برداری پستان

بیوپسی پستان (نمونه برداری پستان) یک عمل جراحی محسوب می شود که طی آن از بافت سینه نمونه برداری می شود و نمونه به منظور شناخت ماهیت توده های ...

سرطان تیروئید

علی رغم اینکه احتمال عود و بازگشت مجدد بیماری سرطان تیروئید پس از دوره درمان بسیار اندک است، باز هم بیماران نسبت به انجام آزمایشات و ...