سرطان سینه

حین درمان سرطان سینه، هدف اصلی جراح برداشتن تمام بافت سرطانی است و یا تا جای ممکن که بتواند این کار را انجام دهد. در درمان سرطان سینه، ...

سرطان سینه

بعد از جراحی به روش ماستکتومی رادیکال اصلاح شده مدت یک یا دو شب در بیمارستان می مانید. حین عمل لوله های پلاستیکی باریکی (درن) در ناحیه عمل ...

سرطان

تحرک بیشتر برای شما بهتر است. این کار ممکن است شانس شما را برای سرطان سینه، کولون، اندومتر، پروستات و دیگر سرطان ها کاهش دهد. شنا کنید، ...

برخی واکسن ها ممکن است شانس شما را در ابتلا به سرطان کاهش دهند. برای مثال، واکسن پاپیلوماویروس انسانی (HPV) ممکن است مانع سرطان رحم، واژن، ...

سرطان سینه

وقتی سرطان به سیستم لنف گسترش پیدا کرده باشد گره لنفی یا گروهی از گره های لنفاوی که سرطان در ابتدا به آنها می رسد "گره لنفی نگهبان " نام ...