خونریزی مغزی

محققان دریافتند که در میان افراد سیگاری سبک - یک تا ۱۰ نخ سیگار در هر روز - زنان سه برابر بیشتر احتمال دارد که به خونریزی زیر عنکبوتیه دچار ...

جراحی گاما نایف مغز

جراحی گاما نایف، معمولا یک عمل سرپایی است اما کل روز را شامل می شود. ممکن است به شما، بودن عضوی از خانواده یا یک دوست در روز عمل و کسی که شما ...