بای پس عروق کرونری

ورزش کردن پس از انجام عمل جراحی بای پس عروق کرونری

اگرچه ممکن است بعد از جراحی بای پس عروق کرونری قلب ضعیف و خسته شوید و احساس درد در ناحیه قفسه سینه بکنید، بسیاری از افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قادر به بازگشت به انجام فعالیت های روزمره خود با شرکت در برنامه تنظیم شده توانبخشی قلبی یا انجام دستورالعمل های پزشک خود مبنی بر برنامه ورزشی در خانه، می باشند.

ورزش کردن پس از انجام عمل جراحی بای پس عروق کرونری

با جراح قلب و متخصص توانبخشی خود کار کنید تا برنامه توانبخشی خود را گسترده نمایید. نکات زیر، راهنمای کلی جهت افزایش میزان ورزش می باشند:

  • روزانه به میزان زیادی پیاده روی کنید. تعداد گام های خود را در طول روز پخش کنید.
  • بیش از حد پیاده روی نکنید. اگر خسته شده اید، بایستید و استراحت کنید.
  • به تدریج، مسافت و مدت زمان مسیر پیاده روی را افزایش دهید. هر هفته در مسیر پیاده روی خود، نشان بگذارید تا بدانید هفته قبل چه مسافتی را پیموده اید.
  • خودتان به تنهایی راه نروید.
  • با سرعت آهسته روی پله ها قدم بزنید.
  • نرده های پلکان را با بازوی خود نکشید تا از کشیده شدن محل جراحی پیشگیری کنید.
  • تمام فعالیت ها را به میزان زیادی یکجا انجام ندهید.

اگرچه ممکن است بعد از جراحی بای پس عروق کرونری قلب ضعیف و خسته شوید و احساس درد در ناحیه قفسه سینه بکنید، بسیاری از افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قادر به بازگشت به انجام فعالیت های روزمره خود با شرکت در برنامه تنظیم شده توانبخشی قلبی یا انجام دستورالعمل های پزشک خود مبنی بر برنامه ورزشی در خانه، می باشند.

دکتر رامین بقایی تهرانی

ایران جراح

منبع:

http://www.webmd.com/heart-disease/tc/coronary-artery-bypass-graft-surgery-self-care-for-recovery-topic-overview#1

ایران جراح

جراحی دریچه , جراحی عروق کورونری , جراحی قلب اطفال و بیماریهای مادرزادی , فوق جراحی قلب و عروق ,

دیدگاه خود را بیان کنید :