تراکئوستومی

چرا تراکئوستومی انجام می شود؟

بیشتر تراکئوستومی ها در محیط بیمارستان انجام می شوند. با این حال، در موارد اورژانسی، ممکن است نیاز باشد زمانی که فرد بیرون بیمارستان است گلوی او سوراخ شود، مانند صحنه تصادف. انجام تراکئوستومی های اورژانسی دشوار می باشد و خطر عوارض آن افزایش می یابد. یک عمل مرتبط و تا حدی کم خطرتری که در مراقبت اورژانس استفاده می شود کریکوتیروتومی است. این عمل یک سوراخ مستقیم به جعبه صوتی (حنجره) درست زیر سیب آدم (غضروف تیروئید) باز می کند.

چرا تراکئوستومی انجام می شود؟

وضعیت هایی که ممکن است در آنها نیاز به تراکئوستومی باشد عبارتند از:

* شرایط پزشکی که نیاز به استفاده از ماشین تنفسی (ونتیلاتور) برای یک دوره طولانی، معمولا بیش از یک یا دوهفته دارند.

* شرایط پزشکی که مسیر هوایی شما را مسدود یا باریک می کنند مانند فلج یا از کارافتادگی تارهای صوتی یا سرطان حنجره

* فلج، مشکلات عصبی یا دیگر شرایطی که سرفه کردن و بیرون دادنن ترشحات از گلو را دشوار نموده و نیاز به ساکشن مستقیم از نای (تراشه) دارند تا مسیر هوایی شما پاک گردد.

* آمادگی برای یک جراحی بزرگ سر یا گردن برای کمک به تنفس طی ریکاوری

* ترومای (آسیب ) شدید به سر یا گردن که مانع تنفس شود

* دیگر وضعیت های اورژانسی که مانع تنفس می شوند و پرسنل اورژانس  نتوانند لوله تنفس را از طریق دهان در تراشه قرار دهند.

مراقبت اورژانس و تراکئوستومی

بیشتر تراکئوستومی ها در محیط بیمارستان انجام می شوند. با این حال، در موارد اورژانسی، ممکن است نیاز باشد زمانی که فرد بیرون بیمارستان است گلوی او سوراخ شود، مانند صحنه تصادف.

انجام تراکئوستومی های اورژانسی دشوار می باشد و خطر عوارض آن افزایش می یابد. یک عمل مرتبط و تا حدی کم خطرتری که در مراقبت اورژانس استفاده می شود کریکوتیروتومی است. این عمل یک سوراخ مستقیم به جعبه صوتی (حنجره) درست زیر سیب آدم (غضروف تیروئید) باز می کند.

زمانی که فرد به بیمارستان منتقل شده و وضعیتش تثبیت شد، اگر نیاز به تنفس کمکی درازمدت باشد، کریکوتیروتومی با تراکئوستومی جایگزین می شود.

ایران جراح

منبع :

 http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/home/ovc-20233993

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :