تومور های مغزی در کودکان

پیگیری درمان تومور های مغزی در کودکان

مراحل درمان برای هر بیمار متفاوت است. کودکانی که تشخیص و درمان قطعی دریافت کرده اند، بعد از جراحی تمایل به بهتر شدن دارند. برخی افراد ممکن است بعضی اختلالات عصبی موقت مثل ضعف ماهیچه را تجربه کنند؛ این علایم احتمالا بعد از جراحی به زودی برطرف میشوند مگر اینکه آسیب پایدار قابل توجهی قبل از تشخیص بیماری کودک وجود داشته باشد. درمان فیزیکی و فیزیوتراپی به بهبود قدرت، عملکرد و سرعت ترمیم کمک خواهد کرد و باید با جدیت پیگیری شوند.

پیگیری درمان تومور های مغزی در کودکان

توصیه های درمانی ویژه توسط جراح اعصاب باید به دقت دنبال شوند.

مراحل درمان برای هر بیمار متفاوت است. کودکانی که تشخیص و درمان قطعی دریافت کرده اند، بعد از جراحی تمایل به بهتر شدن دارند. برخی افراد ممکن است بعضی اختلالات عصبی موقت مثل ضعف ماهیچه را تجربه کنند؛ این علایم احتمالا بعد از جراحی به زودی برطرف میشوند مگر اینکه آسیب پایدار قابل توجهی قبل از تشخیص بیماری کودک وجود داشته باشد. درمان فیزیکی و فیزیوتراپی  به بهبود قدرت، عملکرد و سرعت ترمیم کمک خواهد کرد و باید با جدیت پیگیری شوند.

بیشتر کودکان کمی بعد از جراحی میتوانند به خانه بروند و فقط به داروهای مسکن درد در صورت التیام یافتن جای جراحی نیاز دارند. آنها باید تشویق شوند تا فعالیتهای منظم روزانه مثل مدرسه رفتن، ارتباطات اجتماعی و بازی را انجام دهند. بهتر است به فعالیتهای فیزیکی در صورت طاقت آوردن تشویق شوند.

همچنین ملاقات های منظم بعد از عمل با جراح اعصاب کودک مهم است. این کار اجازه می دهد تا عملکرد عصبی، عود تومور و عوارض ناشی از شیمی درمانی و یا پرتو درمانی به دقت بررسی شود.

فرایند درمان و بهبودی شاید طولانی و سخت بنظر برسد اما با پیگیری مداوم و همراهی با کودک درمان کامل انجام شده و بهبودی حاصل میشود .

ایران جراح

منبع :

http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/pediatric_neurosurgery/conditions/pediatric_brain_tumors.html

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :