برداشتن کلیه

نفرکتومی (جراحی برداشتن کلیه)

نفرکتومی (جراحی برداشتن کلیه) 

نفرکتومی نوعی عمل جراحی برای برداشتن بخشی از کلیه یا تمام آن می باشد:

نفرکتومی کامل: در خلال نفرکتومی کامل، کل کلیه توسط جراح برداشته می شود.

نفرکتومی جزئی: در نفرکتومی جزئی بافت های آسیب دیده کلیه جدا شده و بافت های سالم باقی می مانند.

از نفرکتومی برای درمان سرطان کلیه و یا برداشتن کلیه هایی که شدیدا دچار آسیب شده اند استفاده می شود.

در نفرکتومی دهنده، جراح کلیه سالم را از طریق جراحی برداشته و به بدن فردی که نیاز به کلیه دارد، پیوند می زند.

عمل نفرکتومی از طریق ایجاد برشی نسبتا بزرگ در شکم یا پهلو (نفرکتومی باز) و یا از طریق ایجاد برش های متعدد کوچک در شکم (نفرکتومی لاپاراسکوپی) انجام می شود.

جراح از عمل نفرکتومی برای جداسازی کلیه آسیب دیده و یا جداسازی کلیه سالم برای پیوند عضو بهره می گیرد.

کارکرد کلیه 

اکثر قریب به اتفاق انسان ها دارای دو کلیه هستند- اندام هایی به اندازه مشت انسان که در پشت قسمت فوقانی شکم قرار گرفته اند.

کلیه های انسان: 

  • مواد زائد، مایعات اضافی و الکترولیت موجود در خون را تصفیه می کند.
  • ادرار تولید می کند.
  • منجر به حفظ مواد معدنی خون در سطوح بهینه می شود.
  • اقدام به ترشح هورمون هایی برای تنظیم فشار خون و همچنین تنظیم تعداد گلبول های قرمز خون می نماید.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/nephrectomy/basics/definition/prc-20014271

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :