انحراف چشم

نحوه فعالیت و عینک زدن بعد از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) کودکان

نحوه فعالیت و عینک زدن بعد از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) کودکان

انجام فعالیت و قدرت عملکرد

بازگشت به فعالیت های نرمال و روزمره، پس از جراحی، سریع می باشد. اکثر افراد، حتی کودکان، تقریباً به سرعت به انجام فعالیت های روزانه باز می گردند. در حالیکه چندین تفاوت در قدرت عملکرد پس از جراحی وجود دارد، اکثر افراد چندین ساعت تا چندین روز پس از جراحی، قادر به انجام کارهای اولیه می باشند. قوانین کلی در این زمینه عبارتند از:

  • اگر فعالیتی دردناک نمی باشد، انجام آن قابل قبول است
  • فرد باید از آلودگی احتمالی چشم ممانعت کند، مانند تماس صابون یا شامپو با چشم ها، به مدت ۲ تا ۳ روز
  • شنا کردن (اگر سر داخل آب رود) باید به مدت چندین روز خودداری شود
  • رانندگی به اعتماد به نفس فرد بستگی دارد؛ بعضی افراد ممکن است خیلی سریع پس از جراحی رانندگی کنند
  • عینک زدن و استفاده از لنزهای مخصوص چشم
  • ممکن است بلافاصله پس از عمل جراحی، از عینک استفاده شود. عمل جراحی سبب عدم نیاز به عینک نمی شود. در هر صورت، اگر عینک، قبل از عمل جراحی، دارای شیشه های منشور مانند است، پس از عمل جراحی باید از عینک با شیشه ساده استفاده شود. لنزهای چشمی عموماً تا ۲ هفته پس از عمل جراحی قابل استفاده نمی باشند.

ایران جراح

منبع :

After Strabismus Surgery

بازگشت به فعالیت های نرمال و روزمره، پس از جراحی، سریع می باشد. اکثر افراد، حتی کودکان، تقریباً به سرعت به انجام فعالیت های روزانه باز می گردند. در حالیکه چندین تفاوت در قدرت عملکرد پس از جراحی وجود دارد، اکثر افراد چندین ساعت تا چندین روز پس از جراحی، قادر به انجام کارهای اولیه می باشند. قوانین کلی در این زمینه را در ادامه می خوانید.

دیدگاه خود را بیان کنید :