جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

موارد استفاده از جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

موارد استفاده از جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

 جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز یا جراحی گاما نایف، معمولا برای درمان شرایط زیر استفاده می شود:

جراحی در درمان  تومورهای مغزی سرطانی(بدخیم) و غیر سرطانی(خوش خیم) کوچک مفید است.

جراحی پرتویی به ماده ژنتیک در سلول های توموری(DNA) آسیب می رساند. سلول ها، توانایی خود را برای تکثیر از دست می دهند و ممکن است بمیرند و تومور ممکن است به تدریج کوچک شود.

*ناهنجاری شریانی (AVM): در هم پیچیدن غیرعادی سرخرگ ها و سیاهرگ ها در مغز شما است. در یک AVM، خون با دور زدن رگ های خونی کوچک تر، از سرخرگ ها به سیاهرگ ها جریان می یابد. AVM ممکن است جریان معمول خون را از بین ببرد و منجر به خونریزی بشود.

جراحی پرتویی، AVM را از بین می برد و موجب بسته شدن رگ ها در طول زمان می شود. درد عصب سه قلو، اختلال یک یا هر دو عصب های سه قلو است که به اطلاعات حسی بین مغز شما و پیشانی، گونه و فک پایینی بستگی دارد. این اختلال عصبی، موجب از کار انداختن درد صورت می شود که حسی مانند شوک الکتریکی ایجاد می کند.

بعد از درمان، افراد زیادی فراغت از درد را چند روز تا چند ماه تجربه می کنند.

*تورم عصب (نوروما) شنوایی: نورومای شنوایی(شوانوم دهلیزی)، یک تومور غیر سرطانی (خوش خیم) است که در طول عصب شنوایی و تعادل مرکزی که از گوش داخلی تا مغز وجود دارد؛ پیشروی می کند.

هنگامی که تومور به عصب فشار وارد می کند؛ شخص، عدم شنوایی، سرگیجه، عدم تعادل و زنگ زدن گوش را تجربه می کند. هم چنان که تومور بزرگ می شود؛ هم چنین به عصب هایی فشار وارد می کند که روی حسگرها و حرکت ماهیچه در صورت اثر می گذارند. جراحی پرتویی ممکن است رشد نوروما را متوقف کند یا اندازه نورومای شنوایی را با خطر اندک آسیب عصبی به حداقل رساند.

*تومورهای غده هیپوفیز: تومورهای غده هیپوفیز در پایه مغز می تواند باعث یک سری از مشکلات شود. غده هیپوفیز هورمون هایی را در بدن کنترل می کند که این هورمون ها وظایف دیگری مثل پاسخ اضطرابی، متابولیسم و عملکرد جنسی را کنترل می کنند.

جراحی پرتویی می تواند برای کوچک کردن تومور و کاهش اختلال تنظیم هورمون هیپوفیز استفاده شود.

ایران جراح

منبع:

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/brain-stereotactic-radiosurgery/basics/definition/prc-20014760

جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز یا جراحی گاما نایف، معمولا برای درمان شرایط زیر استفاده می شود: جراحی در درمان تومورهای مغزی سرطانی(بدخیم) و غیر سرطانی(خوش خیم) کوچک مفید است. جراحی پرتویی به ماده ژنتیک در سلول های توموری(DNA) آسیب می رساند. سلول ها، توانایی خود را برای تکثیر از دست می دهند و ممکن است بمیرند و تومور ممکن است به تدریج کوچک شود.

دیدگاه خود را بیان کنید :