انحراف چشم

مراقبت در ساعات اولیه پس از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) در کودکان

شما، فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده تان مستقیماً از اتاق جراحی به بخش ریکاوری منقل می شوید، جایی که تحت نظر متخصص بیهوشی و پرسنل پرستاری تا زمان به هوش آمدن بیمار، قرار می گیرید. والدین یا خانواده (عموماً یکی از اعضای خانواده) ممکن است در بخش ریکاوری اجازه ورود داشته باشند، اگرچه بیمار و همراهش معمولاً بخشی اصطلاحاً به عنوان “بخش پایینی” ریکاوری ملاقات می کنند. لوله های تنفسی هم در اتاق جراحی و هم در بخش ریکاوری می توانند برداشته شوند؛ هر دو حالت صحیح و ایمن می باشد. سپس، بیماران به “بخش پایینی” منتقل می شوند، جایی که یکی از اعضای خانواده در راستای به هوش آمدن و روند بهبودی شما حضور دارد. آی وی (تزریق وریدی) عموماً پس از نوشیدن مایعات توسط بیمار، در این بخش برداشته می شوند. در این زمان، نوشیدن مایعات بدون الکل توصیه می شود. بستنی، گزینه خوبی برای کودکان می باشد.

مراقبت در ساعات اولیه پس از جراحی استرابیسم (انحراف چشم) در کودکان

روند بهبودی و ریکاوری

شما، فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده تان مستقیماً از اتاق جراحی به بخش ریکاوری منقل می شوید، جایی که تحت نظر متخصص بیهوشی و پرسنل پرستاری تا زمان به هوش آمدن بیمار، قرار می گیرید. والدین یا خانواده (عموماً یکی از اعضای خانواده) ممکن است در بخش ریکاوری اجازه ورود داشته باشند، اگرچه بیمار و همراهش معمولاً بخشی اصطلاحاً به عنوان “بخش پایینی” ریکاوری ملاقات می کنند. لوله های تنفسی هم در اتاق جراحی و هم در بخش ریکاوری می توانند برداشته شوند؛ هر دو حالت صحیح و ایمن می باشد. سپس، بیماران به “بخش پایینی” منتقل می شوند، جایی که یکی از اعضای خانواده در راستای به هوش آمدن و روند بهبودی شما حضور دارد. آی وی (تزریق وریدی) عموماً پس از نوشیدن مایعات توسط بیمار، در این بخش برداشته می شوند. در این زمان، نوشیدن مایعات بدون الکل توصیه می شود. بستنی، گزینه خوبی برای کودکان می باشد.

نگرانی مضاعفی بابت مالیدن چشم ها نباید وجود داشته باشد. انجام این کار سبب ایجاد ناراحتی خواهد شد، و حتی کودکان پس از آنکه بطور کامل به هوش آمدند به خود آسیب نمی رسانند. استفاده از پارچه ای مرطوب خنک روی چشم ها، سبب تسکین آن ها می شود.

ایران جراح

منبع :

After Strabismus Surgery

 

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :