بای پس عروق کرونری قلب

مراقبت از قفسه سینه، بازو و پا بعد از جراحی بای پس عروق کرونری قلب

مراقبت از قفسه سینه، بازو و پا بعد از جراحی بای پس عروق کرونری قلب

قفسه سینه

جراح ممکن است استخوان قفسه سینه، یا استرنوم، را باز کند، تا عمل جراحی بای پس عروق کرونری را انجام دهد. بر خلاف دیگر استخوان های بدن، استخوان استرنوم نمی تواند داخل گچ قرار گیرد تا بهبود یابد. به جای گچ، جراح سیم سنگینی را اطراف استرنوم می پیچد تا لبه های استخوان را نزدیک هم قرار دهد. اگر به مدت چندین هفته، کناره های استخوان استرنوم نزدیک هم قرار گیرند، این استخوان به طرز صحیحی جوش می خورد. بنابراین، طی مدت ۴ تا ۶ هفته از ریکاوری و نقاهت  خود، نباید حرکات کششی انجام دهید که منجر به تکان خوردن کناره های استخوان استرنوم شوند.

۲ فعالیتی که کناره های استخوان استرنوم را تکان می دهند و سبب جدا شدن آن ها می شوند، شامل:

  • بلند کردن اجسام سنگین تر از ۳/۲ کیلوگرم، شامل بلند کردن بچه ها، سطل آشغال و دوچرخه
  • رانندگی کردن (حتی یک تصادف کوچک ممکن است سبب برخورد قفسه سینه با فرمان اتومبیل شود)

در نتیجه، از انجام ۲ فعالیت ذکر شده در دوران نقاهت پس از جراحی بای پس عروق کرونری  باید خودداری کنید.

بازو یا پا

ممکن است محل برش موجود در بازو یا پا متورم و دردناک شود. این موضوع، نه تنها در نتیجه بریده شدن پوست و عضله می باشد، بلکه در نتیجه از دست دادن رگ خونی موجود در بازو یا پا می تواند ایجاد شود که بصورت نرمال سبب گردش خونی در نواحی برش داده می شوند. ممکن است زمان کمی طول بکشد تا بازو یا پای شما به از دست دادن رگ عادت کنند و در نتیجه محل برش بهبود یابد.

جهت سریع تر و راحت تر بهبود یافتن بازو یا پا می توانید:

  • دست یا بازوی ورم کرده را در سطح بالا نگه دارید.
  • جوراب یا پوشش مخصوص بپوشید (پزشک به شما ارائه می دهد).

دکتر رامین بقایی تهرانی

ایران جراح

منبع:

http://www.webmd.com/heart-disease/tc/coronary-artery-bypass-graft-surgery-self-care-for-recovery-topic-overview#1

جراح ممکن است استخوان قفسه سینه، یا استرنوم، را باز کند، تا عمل جراحی بای پس عروق کرونری را انجام دهد. بر خلاف دیگر استخوان های بدن، استخوان استرنوم نمی تواند داخل گچ قرار گیرد تا بهبود یابد. به جای گچ، جراح سیم سنگینی را اطراف استرنوم می پیچد تا لبه های استخوان را نزدیک هم قرار دهد. اگر به مدت چندین هفته، کناره های استخوان استرنوم نزدیک هم قرار گیرند، این استخوان به طرز صحیحی جوش می خورد. بنابراین، طی مدت ۴ تا ۶ هفته از ریکاوری و نقاهت خود، نباید حرکات کششی انجام دهید که منجر به تکان خوردن کناره های استخوان استرنوم شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید :