جراحی فیبروم رحم

مراحل قبل از جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم)

مراحل قبل از جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم)

غذا و دارو

شما به توقف سریع خوردن و آشامیدن چند ساعت قبل از جراحی میومکتومی نیاز دارید. از توصیه های جراح زنان و زایمان خود درباره این ساعتهای خاص پیروی کنید.

اگر شما در حال مصرف دارو هستید، از جراح خود درباره تغییر روال داروهای معمول خود در روزهای قبل از جراحی سوال کنید. درباره هر داروی بدون تجویز و ویتامین ها یا مکملهای غذایی که مصرف میکنید با جراح خود صحبت کنید.

از جراح زنان و زایمان خود درباره نوع بیهوشی که دریافت میکنید سوال کنید:

بیهوشی کلی، یعنی شما در طول جراحی خواب باشید که برای میومکتومی شکمی، لاپاروسکوپیک، روباتیک و برخی از میومکتومی های هیسترسکوپیک استفاده میشود.

بیهوشی نخاعی، که دارو به کانال نخاعی برای بی حس کردن عصبهای نیمه پایینی بدن تزریق میشود و برای میومکتومی های هیستروسکوپیک معین استفاده میشود.

نهایتا با جراح خود درباره داروهای درد (مسکن ها) و نحوه استفاده آنها صحبت کنید.

مقدمات دیگر

بستری شما در بیمارستان در بخشی از روز یا یک شبانه روز به نوع عمل جراحی بستگی دارد. میومکتومی باز شکمی معمولا به دو یا سه روز بستری در بیمارستان نیاز دارد. در بیشتر موارد، میومکتومی لاپاروسکوپیک یا رباتیک فقط به بستری شبانه روزی نیاز دارند. میومکتومی هیسترسکوپیک اغلب با بستری شبانه روزی انجام نمیشود.

برای راحتی خود به یک نفر همراه برای روز جراحی نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که کسی برای حمل و نقل و حمایت شما منتظر میماند.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/myomectomy/home/ovc-20205346

به توقف سریع خوردن و آشامیدن چند ساعت قبل از جراحی میومکتومی نیاز دارید. از توصیه های جراح زنان و زایمان خود درباره این ساعتهای خاص پیروی کنید. اگر شما در حال مصرف دارو هستید، از جراح خود درباره تغییر روال داروهای معمول خود در روزهای قبل از جراحی سوال کنید. درباره هر داروی بدون تجویز و ویتامین ها یا مکملهای غذایی که مصرف میکنید با جراح خود صحبت کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید :