جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

مراحل عمل جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

مراحل عمل جراحی پرتویی استرئوتاکتیک مغز

شما روی یک تخت دراز می کشید که به درون دستگاه گاما نایف حرکت می کند و چهارچوب سر شما، به کلاه درون دستگاه به طور مطمئن، متصل می شود. این عمل بسته به اندازه و شکل تارگت، کم تر از یک ساعت  تا حدود چهار ساعت زمان می برد.

هنگام عمل: 

تابش را احساس نمی کنید.

هیچ صدایی از دستگاه نمی شنوید.

قادر به صحبت کردن با پزشک خود با یک میکروفن هستید.

بعد از عمل

بعد از عمل شما می توانید انتظارات زیر را داشته باشید:

چهارچوب سر جدا می شود.

شما ممکن است مقدار کمی خونریزی یا نازک شدن پوست در محل سنجاق ها ببینید.

اگر بعد از عمل، سردرد، حالت تهوع و استفراغ تجربه کردید، داروهای مناسب را دریافت خواهید کرد.

شما قادر به خوردن و نوشیدن بعد از عمل خواهید بود.

نتایج 

اثر درمان جراحی گاما نایف بسته به شرایط درمان به تدریج اتفاق می افتد:

تومورهای خوش خیم. جراحی گاما نایف منجر به عدم تکثیر سلول های توموری می شود. تومور ممکن است طی یک دوره ۱۸ ماهه تا دو ساله کوچک شود؛ اما هدف اصلی جراحی گاما نایف برای تومورهای خوش خیم، جلوگیری از رشد تومورهای بعدی است.

تومورهای بدخیم. تومورهای سرطانی ممکن است، سریع تر، اغلب در طی چند ماه، کوچک شوند.

ناهنجاری های شریانی(AVM). درمان تابشی ممکن است باعث ضخیم شدن و بسته شدن رگ های خونی غیرعادی شوند. این پروسه، ممکن است دو سال یا بیشتر طول بکشد.

نورالژی عصب سه قلو. جراحی گاما نایف، جراحتی ایجاد می کند تا انتقال سیگنال های درد به عصب های سه قلو بلاک شود. فراغت از درد ممکن است چند ماه زمان ببرد.

شما ممکن است دستورالعمل هایی درباره معاینه های بعدی دریافت کنید تا به پیشرف خودتان نظارت داشته باشید.

ایران جراح

منبع:

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/brain-stereotactic-radiosurgery/basics/definition/prc-20014760

 

اثر درمان جراحی گاما نایف بسته به شرایط درمان به تدریج اتفاق می افتد. تومورهای خوش خیم: جراحی گاما نایف منجر به عدم تکثیر سلول های توموری می شود. تومور ممکن است طی یک دوره ۱۸ ماهه تا دو ساله کوچک شود؛ اما هدف اصلی جراحی گاما نایف برای تومورهای خوش خیم، جلوگیری از رشد تومورهای بعدی است. تومورهای بدخیم: تومورهای سرطانی ممکن است، سریع تر، اغلب در طی چند ماه، کوچک شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید :