پیوند کبد

عوارض احتمالی و خطرات پیوند کبد

پس از انجام عمل جراحی پیوند کبد، به شما داروهایی داده می شود تا از پس زدن پیوند تا پایان عمر، جلوگیری نمایند. این داروها سبب بروز انواع عوارض جانبی می شوند، که شامل موارد زیر می باشد:

عوارض احتمالی و خطرات پیوند کبد

عمل جراحی پیوند کبد، دارای ریسک بروز عوارض جانبی جدی می باشد که شامل موارد زیر میباشد:

 • مشکلات مجرای صفرا، شامل نشت زرداب صفرا به بیرون یا کاهش زرداب موجود در صفرا
 • خونریزی
 • لخته شدن خون
 • نارسایی کبد پیوند شده
 • عفونت
 • مشکلات مربوط به حافظه و فکر کردن
 • پس زدن پیوند

عوارض جانبی مصرف داروهای ضد پس زدن پیوند

پس از انجام عمل جراحی پیوند کبد، به شما داروهایی داده می شود تا از پس زدن پیوند تا پایان عمر، جلوگیری نمایند. این داروها سبب بروز انواع عوارض جانبی می شوند، که شامل موارد زیر می باشد:

 • نازک شدن استخوان
 • دیابت
 • اسهال
 • سردرد
 • افزایش فشار خون
 • افزایش کلسترول

ایران جراح

منبع:

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/liver-transplant/basics/definition/prc-20014076?p=1

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :