رتینوپاتی دیابتی

دلیل آسیب شبکیه چشم بر اثر دیابت و علائم آن (رتینوپاتی دیابتی)

در بیشتر مواقع، تا قبل از تغییر دید، نشانه ای مبنی بر بروز رتینوپاتی دیابتی وجود ندارد. وقتی دید تحت تاثیر قرار می گیرد، بیماری شدید شده است. معاینه منظم چشم ها می تواند در تشخیص زود هنگام رتینوپاتی دیابتی موثر باشد و در نتیجه امکان درمان یا کنترل آن را افزایش دهد.

دلیل آسیب شبکیه چشم بر اثر دیابت و علائم آن (رتینوپاتی دیابتی)

اما سوال این است که دلیل اصلی رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبیکه ناشی از دیابت) چیست؟

اگر نتوانید قند خون خود را در سطح مناسبی کنترل کنید، رگ های خونی در چشم آسیب می بینند. رتینوپاتی زمانی رخ می دهد که قند خون بالا به رگ های خونی درون شبکیه چشم آسیب بزند.

وقتی به رتینوپاتی دیابتی مبتلا می شوید، فشار خون بالا باعث بدتر شدن شرایط می شود. فشار خون بالا می تواند باعث آسیب بیشتر به رگ های خونی ضعیف درون چشم، افزایش نشت مایعات یا خون و ابری شدن دید شما شود.

علائم رتینوپاتی دیابتی چیست؟

در بیشتر مواقع، تا قبل از تغییر دید، نشانه ای مبنی بر بروز رتینوپاتی دیابتی وجود ندارد. وقتی دید تحت تاثیر قرار می گیرد، بیماری شدید شده است. معاینه منظم چشم ها می تواند در تشخیص زود هنگام رتینوپاتی دیابتی موثر باشد و در نتیجه امکان درمان یا کنترل آن را افزایش دهد.

اگر متوجه مشکلی در میزان دید خود شدید، سریعا با چشم پزشک خود تماس بگیرید. تغییر در میزان دید می تواند نشانه ای از آسیب جدی در بافت چشم ها باشد. این تغییرات می توانند شامل مگس پرانی، درد چشم هاو  تاری دید  باشد ، یا کاهش دید شما روز به روز بیشتر می شود.

ایران جراح

منبع:

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tf1308#tf1311

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :