خارج کردن رحم

کوچک کردن فیبروئیدها قبل از جراحی فیبروم

کوچک کردن فیبروئیدها قبل از جراحی فیبروم

برخی از درمانهای هورمونی مثل درمان با آگونیست GnRH میتوانند فیبروئیدها (فیبروم) و رحم شما را به اندازه کافی کوچک کرده تا به جراح شما اجازه دهند از یک روش جراحی میومکتومی (خارج کردن فیبروم) با حداقل برش مثل یک بریدگی کوچکتر و افقی نسبت به یک برش عمودی یا یک روش لاپاروسکوپیک به جای یک روش باز استفاده کند.

در بیشتر زنان، درمان با آگونیست GnRH، علایم یائسگی شامل گرگرفتگی، تعریق شبانه و خشکی واژن ایجاد میکند. با این وجود، این ناراحتی ها بعد از توقف مصرف دارو تمام میشود. به طور کلی درمان در طی چند ماه قبل از جراحی انجام میشود.

شواهد پیشنهاد میکنند که هر زنی نباید درمان با آگونیست GnRH را قبل از میومکتومی انجام دهد. درمان با آگونیست GnRH ممکن است فیبروئیدها را به اندازه کافی نرم و کوچک کند تا با تشخیص و خروجشان تداخل نکند. هزینه داروها و خط عوارض جانبی در مقابل مفاد آن باید سنجیده شود.

داروهایی مثل یولیپریستال (الا) که فعالیت پروژسترون را تعدیل میکنند همچنین علایم را کاهش داده و فیبروئیدها را کوچک میکنند. خارج از ایالات متحده، یولیپریستال برای سه ماه درمان قبل از میومکتومی تایید شده است. به هرحال این داروها فقط تحت صلاحدید جراح زنان و زایمان و در شرایط خاص باید مصرف شوند و مصرف خودسرانه آنها ممنوع است .

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/myomectomy/home/ovc-20205346

برخی از درمانهای هورمونی مثل درمان با آگونیست GnRH میتوانند فیبروئیدها (فیبروم) و رحم شما را به اندازه کافی کوچک کرده تا به جراح شما اجازه دهند از یک روش جراحی میومکتومی (خارج کردن فیبروم) با حداقل برش مثل یک بریدگی کوچکتر و افقی نسبت به یک برش عمودی یا یک روش لاپاروسکوپیک به جای یک روش باز استفاده کند.

دیدگاه خود را بیان کنید :