سرطان کیسه صفرا

درمانهای جدید در حال بررسی برای سرطان کیسه صفرا

بعضی از آزمایشاتی که برای تشخیص سرطان یا مشخص کردن مرحله سرطان انجام شده‌اند ممکن است تکرار گردند. به منظور فهمیدن اینکه تا چه حدی درمان بخوبی پیش رفته است بعضی آزمایشات تکرار خواهند شد. تصمیم گیری در مورد اینکه درمان ادامه یابد، تغییر کند یا متوقف شود ممکن است براساس نتایج این آزمایشات باشد.

درمانهای جدید در حال بررسی برای سرطان کیسه صفرا

انواع جدیدی از درمان در تحقیقات بالینی در حال آزمایش هستند.  

در این بخش بطور خلاصه وار درمانهایی که در تحقیقات بالینی در حال آزمایش هستند شرح داده می شود. ممکن است تمام درمانهای جدید در حال مطالعه مورد اشاره قرار نگرفته باشد. اطلاعات مرتبط با تحقیقات بالینی در وبسایت NCI در دسترس می باشد.

حساس کننده‌های پرتوی

تحقیقات بالینی در حال مطالعه برای بهبود تاثیر پرتو درمانی بر روی سلولهای توموری شامل موارد زیر هستند:

  • درمان هایپرترمی: روشی است که در آن بافت بدن در معرض دماهای بالا قرار می گیرد تا سلولهای سرطانی آسیب دیده و کشته شوند یا نسبت به اثرات پرتو درمانی و بعضی داروهای ضدسرطان حساس تر شوند.
  • حساس کننده‌های پرتوی: داروهایی که سلولهای توموری را نسبت به پرتو درمانی حساس‌تر می سازند. ارائه پرتو درمانی همرا با حساس کننده‌های پرتوی می تواند سلولهای توموری بیشتری را بکشد.

بیماران ممکن است بخواهند به شرکت در تحقیقات بالینی فکر کنند.

برای بعضی بیماران، شرکت در یک تحقیق بالینی ممکن است بهترین انتخاب باشد. آزمایشات بالینی بخشی از فرآیند تحقیقات سرطان هستند. آزمایشات بالینی به این منظور انجام می‌شوند که مشخص گردد درمانهای جدید سرطان بی‌خطر و موثر یا بهتر از درمان استاندارد هستند یا نه. بسیاری از درمانهای استاندارد کنونی برای سرطان بر اساس آزمایشات بالینی گذشته بوده‌اند. بیمارانی که در آزمایش بالینی شرکت می کنند ممکن است درمان استاندارد را دریافت کنند یا جزء اولین کسانی باشند که درمان جدید را دریافت می کنند.

همچنین، بیمارانی که در تحقیقات بالینی شرکت می کنند به بهبود روشهای درمان سرطان در آینده کمک می کنند. حتی وقتی که تحقیقات بالینی به درمانهای جدید موثر ختم نمی‌شوند، اغلب به پرسش های مهمی پاسخ می دهند و به پیشبرد تحقیقات کمک می کنند.

بیماران می توانند قبل، در طول یا پس از آغاز درمان سرطان خود وارد تحقیقات بالینی شوند.

بعضی تحقیقات بالینی تنها مشمول بیمارانی می گردد که تاکنون درمانی دریافت نکرده‌اند. سایر آزمایشات درمانهایی را برای افرادی تست می کنند که سرطان‌ آنها بهبود نیافته است. همچنین آزمایشات بالینی وجود دارند که روشهای جدیدی را برای ممانعت از عود (بازگشت) سرطان یا کاهش عوارض جانبی درمان سرطان تست می کنند.

ممکن است آزمایشات پیگیری مورد نیاز باشد.

بعضی از آزمایشاتی که برای تشخیص سرطان یا مشخص کردن مرحله سرطان انجام شده‌اند ممکن است تکرار گردند. به منظور فهمیدن اینکه تا چه حدی درمان بخوبی پیش رفته است بعضی آزمایشات تکرار خواهند شد. تصمیم گیری در مورد اینکه درمان ادامه یابد، تغییر کند یا متوقف شود ممکن است براساس نتایج این آزمایشات باشد.

انجام هر چند وقت یکبار بعضی آزمایشات بعد از خاتمه درمان ادامه خواهد یافت. نتایج این آزمایشات می تواند نشان دهد که آیا شرایط شما تغییر کرده است یا آیا سرطان عود کرده است (برگشته است). این آزمایشات گاهی اوقات آزمایشات پیگیری یا چکاپ نامیده می‌شوند.

دکتر مهرداد ربانی

ایران جراح

منبع:

http://general.surgery.ucsf.edu/conditions–procedures/bile-duct-cancer-(cholangiocarcinoma).aspx

ایران جراح

- , جراحی عمومی ,

دیدگاه خود را بیان کنید :