جراحی فیبروم رحم

خطرات و عوارض احتمالی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم)

خطرات و عوارض احتمالی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم )

میومکتومی (جراحی فیبروم رحم) عوارض کمی دارد. با این وجود این نوع عمل جراحی مجموعه ای از چالشها را به همراه دارد. خطرات میومکتومی شامل موارد زیر میشود:

از دست دادن خون شدید. زنان زیادی به علت خونریزی قاعدگی شدید، کم خونی (آنمی) دارند. بنابراین آنها خطر بالایی به علت از دست دادن خون دارند. جراح زنان و زایمان شما احتمالا روشهایی برای بازسازی خون شما قبل از جراحی پیشنهاد میدهد. در طی میومکتومی، جراحان مراحل اضافی برای اجتناب از خونریزی شدید بکار میگیرند. این مراحل شامل بلوکه کردن جریان سرخرگهای رحمی و تزریق داروهایی اطراف فیبروئیدها برای بستن رگهای خونی میشود. مطالعات پیشنهاد میکند که از دست رفتن خون در میومکتومی و هیسترکتومی (برداشتن رحم )مشابه است. همچنین برای هر دو، احتمال از دست رفتن خون برای رحم بزرگتر بیشتر است.

بافت زخمی. بریدگی هایی داخل رحم برای خارج کردن فیبروئیدها (فیبروم ها) میتواند منجر به ایجاد باندهای چسبنده بافت زخمی شود که احتمالا بعد از جراحی پیشرفت میکند. چسبندگی های بیرون از رحم میتوانند ساختارهای مجاور را درگیر کنند و منجر به بسته شدن لوله فالوپ (لوله تخمدان به رحم) یا گرفتگی روده شوند.

چسبندگی ها به احتمال کم در داخل رحم تشکیل میشوند و منجر به دوره های قاعدگی سبک و مشکلات باروری (سندرم آرشمن) میشوند. میومکتومی لاپاروسکوپیک نسبت به میومکتومی شکمی (لاپاروتومی) احتمالا منجر به چسبندگی های کمتری میشود.

عوارض بارداری یا زایمان. میومکتومی میتواند خطرات زایمان را در صورت باردار بودن شما افزایش دهد. اگر جراح شما مجبور به ایجاد یک بریدگی عمیق در دیواره رحم است، جراحی که بارداری بعدی شما را مدیریت میکند ممکن است پیشنهاد زایمان سزارین را بدهد تا از پارگی رحم هنگام درد زایمان که یکی از عوارض بارداری است جلوگیری کند.

همچنین خود فیبروئیدها (فیبروم ) مربوط به عوارض بارداری هستند.

احتمال ضعیف برای انجام هیسترکتومی (خارج کردن رحم ): جراح به احتمال کم باید رحم را در صورت خونریزی غیرقابل کنترل یا ناهنجاری های دیگر علاوه بر فیبروئیدها خارج کند.

شانس کم گسترش یک تومور سرطانی. یک تومور سرطانی به احتمال کم میتواند با یک فیبروم اشتباه گرفته شود. خارج کردن تومور خصوصا اگر تومور با خارج کردن از طریق یک بریدگی کوچک به قطعات کوچکتر تجزیه شده باشد میتواند منجر به گسترش سرطان شود. خطر این اتفاق بعد از یائسگی و با افزایش سن زیاد میشود.

راهکارهایی برای جلوگیری از عوارض احتمالی جراحی میومکتومی

برای به حداقل رساندن خطرات جراحی میومکتومی (خارج کردن فیبروم)، جراح شما ممکن است موارد زیر را توصیه کند:

مکمل های آهن و ویتامین ها. اگر شما به علت دوره های قاعدگی، آنمی (کم خونی) کمبود آهن دارید، جراح ممکن است مکملهای آهن و ویتامینها را برای بازسازی خون قبل از جراحی توصیه کند.

هورمون درمانی:

راهکار دیگر برای برطرف کردن آنمی، هورمون درمانی است. جراح ممکن است یک آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH)، قرصهای کنترل بارداری یا داروهای هورمونی دیگر را برای توقف یا کاهش جریان قاعدگی تجویز کند. زمانی که یک آگونیست GnRH به عنوان درمان تجویز میشود، تولید استروژن و پروژسترون را بلوکه و قاعدگی را متوقف کرده و به شما اجازه میدهد که هموگلوبین و ذخایر آن را بازسازی کنید.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/myomectomy/home/ovc-20205346

میومکتومی (جراحی فیبروم رحم) عوارض کمی دارد. با این وجود این نوع عمل جراحی مجموعه ای از چالشها را به همراه دارد. خطرات میومکتومی شامل موارد زیر میشود: از دست دادن خون شدید. زنان زیادی به علت خونریزی قاعدگی شدید، کم خونی (آنمی) دارند. بنابراین آنها خطر بالایی به علت از دست دادن خون دارند. جراح زنان و زایمان شما احتمالا روشهایی برای بازسازی خون شما قبل از جراحی پیشنهاد میدهد. در طی میومکتومی، جراحان مراحل اضافی برای اجتناب از خونریزی شدید بکار میگیرند. این مراحل شامل بلوکه کردن جریان سرخرگهای رحمی و تزریق داروهایی اطراف فیبروئیدها برای بستن رگهای خونی میشود. مطالعات پیشنهاد میکند که از دست رفتن خون در میومکتومی و هیسترکتومی (برداشتن رحم )مشابه است. همچنین برای هر دو، احتمال از دست رفتن خون برای رحم بزرگتر بیشتر است.

دیدگاه خود را بیان کنید :