جراحی صرع

خطرات و عوارض احتمالی جراحی صرع

تغییرات رفتاری: جراحی صرع در لوب پیشین می تواند در رفتار افراد تغییر ایجاد کند. این رفتار ها شامل انگیزش، توجه، تمرکز، و همچنین کنترل تکانه، افسردگی و تغییرات خلقی هستند. دو بینی: گاهی پس از جراحی در لوب گیجگاهی، دو بینی موقت ایجاد می کند. مشکلات دید، با جراحی لوب پس سری نیز ممکن است رخ دهند. کاهش میدان دید: جراحی های صرع ممکن است باعث کاهش میدان دید در بیمار شوند.

خطرات و عوارض احتمالی جراحی صرع

خطرات این جراحی ها متفاوت هستند و به نوع عمل جراحی و اندازه قسمت های درگیر در جراحی بستگی دارد. این خطرات شامل موارد زیر هستند:

مشکلات حافظه: لوب گیجگاهی، به عملکردهای حافظه و زبان می پردازد، بنابراین عمل دراین ناحیه می تواند منجر به مشکلاتی در یادآوری، ادراک و صحبت کردن شود.

تغییرات رفتاری: جراحی صرع در لوب پیشین می تواند در رفتار افراد تغییر ایجاد کند. این رفتار ها شامل انگیزش، توجه، تمرکز، و همچنین کنترل تکانه، افسردگی و تغییرات خلقی هستند.

دو بینی: گاهی پس از جراحی در لوب گیجگاهی، دو بینی موقت ایجاد می کند. مشکلات دید، با جراحی لوب پس سری نیز ممکن است رخ دهند.

کاهش میدان دید: جراحی های صرع ممکن است باعث کاهش میدان دید در بیمار شوند.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/epilepsy-surgery/basics/definition/prc-20014204

 

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :