تراکئوستومی

خطرات احتمالی بعد از تراکئوستومی

تراکئوستومی به طور کلی ایمن است، اما خطراتی نیز دارد. برخی عوارض به خصوص طی عمل یا پس از آن احتمالا وجود دارند. خطر چنین مشکلاتی زمانی خیلی زیاد می شود که تراکئوستومی به عنوان یک عمل اورژانسی انجام شود. دو مورد از عوارض فوری عبارتند از خونریزی
و آسیب به تراشه.

خطرات احتمالی بعد از تراکئوستومی

تراکئوستومی به طور کلی ایمن است، اما خطراتی نیز دارد. برخی عوارض به خصوص طی عمل یا پس از آن احتمالا وجود دارند. خطر چنین مشکلاتی زمانی خیلی زیاد می شود که تراکئوستومی به عنوان یک عمل اورژانسی انجام شود. عوارض فوری عبارتند از:

* خونریزی

* آسیب به تراشه

* تهویه هوا در بافت زیر پوست گردن (آمفیزم زیرجلدی)، که می تواند موجب مشکلات تنفسی و آسیب به تراشه یا لوله غذایی (مری) شود.

* ایجاد هوا بین دیواره قفسه سینه و شش ها (پنوموتوراکس)، که موجب درد، مشکلات تنفسی یا فروپاشی ریه می شود.

* مجموعه ای از خون (هماتوم) ممکن است در گردن تشکیل شده و تراشه را فشرده کند، که موجب مشکلات تنفسی می گردد.

* بدقرارگرفتن یا جابجایی لوله تراکئوستومی

عوارض بلند مدت به احتمال زیاد برای تراکئوستومی بلند مدت پیش می آیند. این مشکلات عبارتند از:

* جابجایی لوله تراکئوستومی از تراشه

* باریک شدن تراشه

* تشکیل بافت غیرعادی در تراشه

* بسته شدن لوله تراشه

* ایجاد یک مسیر غیرعادی بین تراشه و مری (فیستول) که می تواند خطر ورود مایعات یا خون را به ریه ها افزایش دهد.

* ایجاد یک مسیر بین تراشه و عروق بی نام (فیستول بی نام تراشه)، که می تواند خونریزی ایجاد کند زندگی فرد را تهدید نماید.

* عفونت

* تجمع  باکتریایی، که ممکن است موجب بیماری مانند پنومونی شود.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/home/ovc-20233993

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :