تومورهای خوش خیم کبد

تومورهای خوش خیم کبد

تومورهای خوش خیم کبد

همانژیوم، آدنوم کبد و هیپرپلازی ندولر

تومور (که تحت عنوان نئوپلاسم نیز شناخته می شود) همان رشد غیر عادی سلول ها و/یا بافت هاست. تومورها چه به صورت خوش خیم و چه به صورت بد خیم تحت کنترل مکانیسم های طبیعی بدن نیستند.

انواع تومورهای خوش خیم کبد

همانژیوم

همانژیوم متداول ترین تومور خوش خیم کبدی است. این تومور در رگهای خونی شکل می گیرد. با توجه به اینکه اکثر تومورها منجر به بروز نشانه نمی شوند، نیازی به درمان ندارند. اما برخی از آنها دچار خونریزی می شوند که به همین دلیل برای برداشتن آنها به عمل جراحی نیاز است.

آدنوم کبدی

آدنوم های کبدی نوعی تومور خوش خیم هستند که از سلول های اصلی کبد نشات می گیرند. اکثر آنها فاقد نشانه هستند و نیازی به درمان ندارند. اما اگر منجر به بروز درد در ناحیه شکم، تشکیل توده در شکم و یا خونریزی شوند، باید به روش جراحی برداشته شوند.

هیپرپلازی ندولر موضعی

هیپرپلازی ندولر موضعی یا FNH رشد تومور مانند انواع سلول هاست. اگرچه تومورهای  FNH خوش خیم هستند، اما گاهی تمییز آنها از سرطان کبد دشوار است. اگر این تومورها منجر به بروز نشانه شوند باید به روش جراحی برداشته شوند.

تفاوت میان تومورهای خوش خیم و بدخیم

تهاجم و متاستاز

تومورهای بدخیم به روش تهاجم یا متاستاز انتشار می یابند، در حالیکه تومورهای خوش خیم به روش تهاجم یا متاستاز منتشر نمی شوند. متاستاز (که تحت عنوان بیماری متاستاتیک نیز شناخته می شود) به معنی توانایی سلول های سرطانی در فراگستری، دوری و یا سرایت به نقاطی دور از منشا اولیه خود (پانکراس، پروستات،کلیه، پستان، ریه یا روده) است؛ گاهی نیز سلول های سرطانی تومور اصلی وارد جریان خون و عروق لنفاوی می شود. این سلول های سرطانی در بافت های سالم بدن جای می گیرند، در آنجا تکثیر یافته و رشد می کنند و بر سایر اندام های حیاتی بدن اِعمال اثر می کنند. بسیاری از سرطان های بدخیم قادر به انجام متاستاز هستند. تومورهای بدخیم به روش تهاجم نیز گسترش می یابند- فرآیندی که طی آن سلول های سرطانی به عروق خونی حمله می کنند. از طرف دیگر تومورهای خوش خیم در همان محل اولیه تومور اصلی رشد می کنند.

تومورهای خوش خیم چندان خطرناک نیستند

تومورهای خوش خیم به نحو قابل توجهی خطر کمتری نسبت به تومورهای بدخیم به دنبال دارند. تومورهای بدخیم به خودی خود تهدید کننده حیات فرد نیستند، اما اگر برخی از اندام های حیاتی بدن نظیر کبد را تحت تاثیر قرار دهند مشکلات بسیاری فرد را تهدید می کند.

درمان

تومورهای خوش خیم معمولا به روش جراحی درمانی می شوند و احتمال عود مجدد تومور اصلی بسیار اندک است. تومورهای بدخیم معمولا به روش شیمی درمانی، پرتو درمانی، درمان هدفمند، فرآیند اندوسکوپی و جراحی درمان می شوند. تومورهای خوش خیم گاهی به اندازه ای رشد می کنند که برای فرد مبتلا مشکلات جدی ایجاد می کنند، اما در اغلب موارد به بافت های مجاور و یا به نقاط دورتر بدن سرایت نمی کنند. در صورت نیاز می توان به روش جراحی این نوع تومور ها را درمان کرد.

دکتر ناصرالدین مومنی

ایران جراح

منبع :

http://general.surgery.ucsf.edu/conditions–procedures/benign-liver-tumors.aspx

همانژیوم متداول ترین تومور خوش خیم کبدی است. این تومور در رگهای خونی شکل می گیرد. با توجه به اینکه اکثر تومورها منجر به بروز نشانه نمی شوند، نیازی به درمان ندارند. اما برخی از آنها دچار خونریزی می شوند که به همین دلیل برای برداشتن آنها به عمل جراحی نیاز است.

دیدگاه خود را بیان کنید :