تومور مغزی

تشخیص و درمان تومور مغزی در کودکان

تشخیص و درمان تومور مغزی در کودکان

اگر کودکی علایم تومور مغزی را تجربه کند، متخصص اطفال یا جراح  اعصاب، ارزیابی دقیقی برای تشخیص ریشه مشکل انجام میدهد که میتواند شامل عکس برداری MRI از مغز باشد.

اگر MRI، یک تومور مغزی نشان دهد، یک مشاور جراحی اعصاب برای پیشرفت برنامه درمانی پیشنهاد میشود. بسته به موقعیت تومور، تیم درمان کودک شما ممکن است شامل متخصصان دیگر مثل چشم پزشک باشد (برای مثال اگر تومور در طول مسیرهای بینایی قرار گرفته باشد).

درمان تومورهای مغزی در کودکان

گزینه های درمان و نتایج بلند مدت در بیماران خردسال بسته به نوع تومور مغزی، درجه تومور و موقعیتش در مغز تغییر میکند. به علت وجود تعداد زیادی ساختار حیاتی در مغز، ارزیابی دقیق برای تعیین دسترسی به تومور لازم است. برنامه درمانی کودک شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

جراحی: هدف از جراحی، تشخیص قطعی، خروج بیشتر تومور تا جای ممکن و رهایی از فشار ایجاد شده به وسیله تومور داخل جمجمه است. برای تومورهای درجه پایین و دارای رشد آهسته، جراحی ممکن است تنها درمان مورد نیاز باشد.جراحان در دانشگاه جانز هاپکینز به تکنولوژهای پیشرفته مثل راهنمای تصویری مبتنی بر کامپیوتر (ضرورتا یک سیستم GPS برای مغز)، تکنیکهای نورواندوسکوپیک با حداقل تهاجم و MRI  در حین عمل دسترسی دارند که به جراحان اجازه میدهد تا با دقت بیشتر عمل کنند. این بدان معناست که اکنون جراحان اعصاب ما میتوانند تکه های مخفی تومور که تشخیص آنها سخت است را ببینند و آنها را قبل از خروج بیمار از اتاق عمل درمان کنند.

پرتودرمانی: تمرکز پرتوهای پر انرژی نور روی بافت تومور و مقدار کمی از بافت اطراف آن میتواند باعث عدم انتشار یک تومور مغزی بدخیم شود. درمانهای استرئوتاکتیک برای بیماران توموری ویژه میتواند تومور را بدون جراحی کوچک کند.

شیمی درمانی برای تومورهای تهاجمی و درجه بالا استفاده می شود.

ایران جراح

منبع:

http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/pediatric_neurosurgery/conditions/pediatric_brain_tumors.html

اگر کودکی علایم تومور مغزی را تجربه کند، متخصص اطفال یا جراح اعصاب، ارزیابی دقیقی برای تشخیص ریشه مشکل انجام میدهد که میتواند شامل عکس برداری MRI از مغز باشد. اگر MRI، یک تومور مغزی نشان دهد، یک مشاور جراحی اعصاب برای پیشرفت برنامه درمانی پیشنهاد میشود. بسته به موقعیت تومور، تیم درمان کودک شما ممکن است شامل متخصصان دیگر مثل چشم پزشک باشد (برای مثال اگر تومور در طول مسیرهای بینایی قرار گرفته باشد).

دیدگاه خود را بیان کنید :