تراکئوستومی

تراکئوستومی چیست ؟

تراکئوستومی چیست ؟

تراکئوستومی (tray-key-OS-tuh-me) جراحی است که یک سوراخ در جلوی گردن به درون نای (تراشه) ایجاد می کند. اصطلاح این عمل جراحی باز کردن تراکئوستومی است.

زمانی که مسیر معمول هوا برای نفس کشیدن به هردلیلی بسته یا دچار اختلال می شود، تراکئوستومی مسیر هوایی باز می کند تا برای نفس کشیدن به شما کمک کند. اغلب زمانی به تراکئوستومی نیاز است که مشکلات سلامتی وضعیتی را پیش آورده اند که نیاز به استفاده دراز مدت از یک ماشین (ونتیلاتور) برای تنفس دارید.

در موارد نادری، زمانی که مسیر هوایی شما ناگهان بسته می شود، یک تراکئوستومی اورژانسی انجام می شود از جمله، پس از آسیب (تروما) به صورت یا گردن ممکن است به تراکئوستومی اورژانسی نیاز باشد.

زمانی که به دیگر به تراکئوستومی نیازی نباشد، پانسمان شده یا با جراحی بسته می شود. برای برخی از افراد بدلیل مشکل یا بیماری خاص، تراکئوستومی دائمی انجام می شود.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/home/ovc-20233993

تراکئوستومی (tray-key-OS-tuh-me) جراحی است که یک سوراخ در جلوی گردن به درون نای (تراشه) ایجاد می کند. اصطلاح این عمل جراحی باز کردن تراکئوستومی است. زمانی که مسیر معمول هوا برای نفس کشیدن به هردلیلی بسته یا دچار اختلال می شود، تراکئوستومی مسیر هوایی باز می کند تا برای نفس کشیدن به شما کمک کند. اغلب زمانی به تراکئوستومی نیاز است که مشکلات سلامتی وضعیتی را پیش آورده اند که نیاز به استفاده دراز مدت از یک ماشین (ونتیلاتور) برای تنفس دارید.

دیدگاه خود را بیان کنید :