سنگ کلیه

بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی و عوارض احتمالی

نفرولیتوتومی از راه پوست (بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی) در بیمارستان و طی بیهوشی عمومی انجام می شود، بنابراین فرد در حین عمل بیهوش خواهد بود. قبل از انجام این عمل جراح از بیمار می خواهد که ابتدا به مرکز رادیولوژی مراجعه نماید. در این مرکز عمل بی حسی انجام می شود و این بدین معنی است که فرد در حین فرآیند هشیار خواهد بود. متخصص رادیولوژی از سی تی اسکن، فراصوت و اشعه ایکس برای تصویر برداری و شناسایی مسیر دسترسی به کلیه استفاده می کند. سپس فرد به اتاق عمل منتقل می شود.

بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی و عوارض احتمالی

مهمترین مخاطرات نفرولیتوتومی از راه پوست (بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی) به شرح زیر می باشد:

خونریزی

عفونت

آسیب به کلیه

آسیب به سایر اعضا

برداشتن ناقص سنگ ها

نفرولیتوتومی از راه پوست (بیرون آوردن سنگ کلیه با برش پوستی) در بیمارستان و طی بیهوشی عمومی انجام می شود، بنابراین فرد در حین عمل بیهوش خواهد بود.

ممکن است جراح کلیه و مجاری ادرار برای کاهش احتمال بروز عفونت بعد از عمل داروهای آنتی بیوتیک تجویز نماید.

دسترسی به کلیه 

قبل از انجام این عمل جراح از بیمار می خواهد که ابتدا به مرکز رادیولوژی مراجعه نماید. در این مرکز عمل بی حسی انجام می شود و این بدین معنی است که فرد در حین فرآیند هشیار خواهد بود. متخصص رادیولوژی از سی تی اسکن، فراصوت و اشعه ایکس برای تصویر برداری و شناسایی مسیر دسترسی به کلیه استفاده می کند. سپس فرد به اتاق عمل منتقل می شود.

ممکن است جراح بخواهد در اتاق عمل و در خلال بیهوشی عمومی به کلیه دسترسی پیدا کند. در چنین شرایطی جراح با قراردادن لوله ای بر روی مثانه و بالای کلیه، از اشعه ایکس برای ایجاد برش پوستی بر بالای کلیه استفاده می کند تا سنگ کلیه از طریق این برش ها برداشته شوند.

اگر اندازه سنگ ها بزرگ باشد، جراح می تواند بیش از یک برش ایجاد کند.

ایران جراح

منبع:

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/percutaneous-nephrolithotomy/basics/definition/prc-20120265

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :