جراحی رحم

انواع جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم)

در میومکتومی شکمی (لاپاروتومی)، جراح زنان یک بریدگی شکمی باز برای دسترسی به رحم شما ایجاد میکند و فیبروئیدها را خارج میکند. جراح از طریق یکی از دو بریدگی وارد حفره لگنی میشود. برش افقی خط بیکینی (خط های دو طرف لگن) که حدود یک اینچ ( حدود ۲٫۵ سانتی متر) بالای استخوان شرمگاهی انجام میشود. این بریدگی روی خطوط طبیعی پوست شما انجام میشود و بنابراین منتج به یک زخم باریک میشود و درد کمتری نسبت به برش عمودی دارد. این بریدگی ممکن است فقط ۳ تا ۴ اینچ (۸ تا ۱۰ سانتی متر) یا بزرگتر باشد.

انواع جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم)

بسته به اندازه، تعداد و موقعیت فیبروئیدهای (فیبروم ) شما، جراح ممکن است یکی از سه روش جراحی میومکتومی را برای شما انتخاب کند.

میومکتومی شکمی

در میومکتومی شکمی (لاپاروتومی)، جراح زنان یک بریدگی شکمی باز برای دسترسی به رحم شما ایجاد میکند و فیبروئیدها را خارج میکند. جراح از طریق یکی از دو بریدگی وارد حفره لگنی میشود.

برش افقی خط بیکینی (خط های دو طرف لگن) که حدود یک اینچ ( حدود ۲٫۵ سانتی متر) بالای استخوان شرمگاهی انجام میشود. این بریدگی روی خطوط طبیعی پوست شما انجام میشود و بنابراین منتج به یک زخم باریک میشود و درد کمتری نسبت به برش عمودی دارد. این بریدگی ممکن است فقط ۳ تا ۴ اینچ (۸ تا ۱۰ سانتی متر) یا بزرگتر باشد.

به علت محدودیت دسترسی جراح به حفره لگنی، یک بریدگی خط بیکینی ممکن است برای یک فیبروئید (فیبروم ) بزرگ مناسب نباشد.

برش عمودی که از وسط شکم شروع میشود و از زیر ناف تا بالای استخوان شرمگاهی ادامه دارد. این بریدگی نسبت به بریدگی افقی به جراح امکان دسترسی بیشتر به رحم را میدهد و باعث کاهش خونریزی میشود. این کار کمتر انجام میشود مگر اینکه رحم شما به اندازه ای بزرگ باشد که تا بالای ناف ادامه داشته باشد.

میومکتومی لاپاروسکوپیک و روباتیک

در میومکتومی لاپاروسکوپیک یا روباتیک که روشهایی با حداقل بریدگی هستند؛ جراح از طریق چند بریدگی شکمی کوچک به فیبروئیدها(فیبروم ) دسترسی میابد و آنها را خارج میکند.

میومکتومی لاپاروسکوپیک

جراح یک بریدگی کوچک در ناف یا نزدیک ناف شما ایجاد میکند. سپس یک لاپاروسکوپ (یک لوله باریک دارای دوربین) به شکم شما وارد میکند. جراح، جراحی را با ابزارهایی که از طریق بریدگی های کوچک دیگر در دیواره شکمی شما وارد کرده است انجام میدهد.

میومکتومی روباتیک

ابزارها از طریق بریدگی های کوچک مشابه با میومکتومی لاپاروسکوپیک وارد میشود و جراح حرکت ابزارها را از یک کنسول جداگانه کنترل میکند.

گاهی اوقات، فیبروئید(فیبروم ) به قسمت های کوچکتر بریده میشود و از طریق یک بریدگی کوچک در دیواره شکمی خارج میشود. در زمانهای دیگر، فیبروئید از طریق یک بریدگی بزرگتر در شکم خارج میشود و بنابراین میتواند بدون تجزیه به قسمتهای کوچکتر خارج شود. فیبروئید به احتمال کم از طریق یک بریدگی در واژن خارج میشود (کولپوتومی).

جراحی لاپاروسکوپیک و روباتیک از بریدگی های کوچکتری نسبت به میومکتومی یا لاپاروتومی استفاده میکند. یعنی شما درد کمتری را تحمل میکنید، خون کمتری از دست میدهید و نسبت به لاپاروتومی سریعتر به فعالیتهای نرمال خود بازمیگردید.

میومکتومی هیستروسکوپیک

برای درمان فیبروئیدهایی(فیبروم ) که به طور قابل توجه داخل حفره رحم شما متورم میشوند (فیبروئیدهای زیرمخاطی)، جراح یک میومکتومی هیستروسکوپیک پیشنهاد میدهد. جراح با استفاده از ابزارهایی که از طریق واژن و دهانه رحم به رحم وارد شده اند به فیبروئیدها دسترسی می یابد و آنها را خارج میکند.

میومکتومی هیستروسکوپیک به طور کلی از فرآیند زیر پیروی میکند:

جراح یک وسیله کوچک نورانی به نام رسکتوسکوپ (زیرا این وسیله بافت را با استفاده از الکتریسیته یا نور لیزر میبرد (میتراشد)) از طریق واژن و دهانه رحم به رحم وارد میکند.

یک مایع شفاف معمولا محلول نمک استریل به رحم شما وارد میکند تا حفره رحم را گسترش دهد و معاینه دیواره رحم را امکان پذیر کند.

جراح با استفاده از رسکتوسکوپ قسمت هایی از فیبروئید را میتراشد تا با سطح حفره رحمی هم تراز شود.

بافت فیبروئید خارج شده با مایع شفافی که برای گسترش رحم در طی عمل جراحی استفاده شد شست و شو میشود.

جراح زنان و زایمان به احتمال کم ممکن است از یک لاپاروسکوپ که از طریق یک بریدگی کوچک در شکم وارد شده است برای دیدن اندامهای لگنی و خارج از رحم در طول میومکتومی هیستروسکوپیک استفاده میکند.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/myomectomy/home/ovc-20205346

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :