نفرکتومی

آنچه حین جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی رخ می دهد

در نفرکتومی باز، جراح در قسمت شکم یا پهلو برش ایجاد می کند- معمولا بین دنده های پایین کلیه آسیب دیده. شاید لازم باشد جراح برای دسترسی بهتر به کلیه، یکی از دنده ها را بریده و جدا کند. در روش نفرکتومی لاپاراسکوپی نه چندان تهاجمی، جراح تعدادی برش کوچک در شکم ایحاد می کند دستگاه های عصامانندی مجهز به دوربین و سایر ابزارهای جراحی کوچک به درون بدن هدایت شوند. اگر لازم است که کل کلیه برداشته شود، باید برش های بزرگ تری ایجاد شود.

آنچه حین جراحی برداشتن کلیه یا نفرکتومی رخ می دهد

فرآیند نفرکتومی بر اساس نحوه عمل جراحی و میزان بافت جداشده از کلیه متفاوت می باشد. انواع جراحی نفرکتومی به شرح زیر می باشد:

عمل نفرکتومی باز 

در نفرکتومی باز، جراح در قسمت شکم یا پهلو برش ایجاد می کند- معمولا بین دنده های پایین کلیه آسیب دیده. شاید لازم باشد جراح برای دسترسی بهتر به کلیه، یکی از دنده ها را بریده و جدا کند.

جراحی نفرکتومی لاپاراسکوپی 

در روش نفرکتومی لاپاراسکوپی نه چندان تهاجمی، جراح تعدادی برش کوچک در شکم ایحاد می کند دستگاه های عصامانندی مجهز به دوربین و سایر ابزارهای جراحی کوچک به درون بدن هدایت شوند. اگر لازم است که کل کلیه برداشته شود، باید برش های بزرگ تری ایجاد شود.

جراحی نفرکتومی لاپاراسکوپی به کمک روبات 

در جراحی لاپاراسکوپی به کمک روبات، جراح از سیستم روبات برای انجام جراحی استفاده می کند. ابزارهای روباتیک به برش های بسیار کوچکی نیاز دارند، تصویر برداری به مراتب بهتر صورت گرفته و امکان برش و جداسازی دقیق بافت کلیه فراهم می آید.

نفرکتومی رادیکال 

در نفرکتومی رادیکال، جراح تمامی کلیه، بافت های چربی اطراف کلیه و بخشی از مجاری که کلیه را به مثانه متصل میکنند، بر می دارد. اگر تومور در مجاورت غدد آدرنال باشد و یا آنها را نیز درگیر کرده باشد، جراح باید غدد آدرنال را که در بالای کلیه قرار دارند، جدا سازد.

نفرکتومی جزئی

در نفکرکتومی جزئی، جراح تومور سرطانی و یا بافت های آسیب دیده را جدا کرده و تا حد امکان بافت های سالم باقی می مانند.

برش های کوچک که در روش جراحی روباتیک و لاپاراسکوپی ایجاد می شوند، به معنی درد کمتر بعد از جراحی و بهبود سریع تر و بازگشت سریع به فعالیت های عادی می باشد.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/nephrectomy/basics/definition/prc-20014271

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :